בית / חרדים / "לא פלא שגם ראשי השלטון באמריקה רואים בכותל כמקום הנתון במחלוקת"

"לא פלא שגם ראשי השלטון באמריקה רואים בכותל כמקום הנתון במחלוקת"

הגר"מ שטרנבוך שליט"א בדברים חריפים על ההסדר עם הרפורמים, "לא פלא שגם ראשי השלטון באמריקה רואים בכותל כמקום הנתון במחלוקת עם הישמעאלים על בעלות המקום"

 

בדברים שנשא אמש (ד') מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהיכל ישיבתו, במסגרת השיעור השבועי על החומש הנמסר מידי שבוע, התייחס מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך למתיחות בין ישראל לארה"ב על הריבונות הישראלית בכותל המערבי.

בדבריו החריפים  התייחס מרן הגאון רבי משה שטרנבוך לעימות הדיפלומטי עם ישראל, "השבוע התקוטט אחד מראשי השלטון באמריקה עם ראשי השלטון בארץ ישראל, וטען להם שהכותל המערבי אינו שייך ליהודים – והם ראו בזה כפגיעה חמורה.

הרב שטרנבוך המשיך ותקף: "כל מי שיש לו עיניים לראות יראה את שורש העניין, שהרי ידוע שהם מנסים לרוקן את כותל המערבי מקדושתו רח"ל ולהפכו ל"אתר לאומי רח"ל, וזה כבר שנים רבות שבעוה"ר הם מחללים את קדושת המקום ומשביעים שם חיילים וחיילות שיהיו נאמנים למדינה וחוקיה רח"ל, ואלפי רחוקים באים לשם בפריצות נוראה כדי לבקר במקום כ"אתר לאומי" בלבד רח"ל, ולאחרונה הוסיפו פשע על פשעם לחזק את ידי הרפורמים ולתת להם מקום בכותל המערבי ללעוג שם רח"ל מהקב"ה ותורתו בפרהסיה, וח"ו להפכו למרכז כפירה ולמרכז פריצות בתיפלותיהם המעורבות רח"ל – וכביכול הכותל המערבי אינו מקום קדוש אלא הוא רק מקום היסטורי ולאומי ששייך לערוך בו טקסים רח"ל, וכשהם עצמם עושים מהכותל המערבי מקום היסטורי ולאומי גרידא ואינם רואים בו כמקום קדוש, נוהג עמם הקב"ה במידה כנגד מידה וגם אומות העולם מתייחסים לכותל כמקום לאומי גרידא, ומשייכים אותו למחלוקת עם הישמעאלים על בעלות וחשיבות המקום, ומתעלמים לגמרי מקדושת ונוראות המקום שלא זזה משם שכינה מעולם.

"אם הם היו מכבדים את הכותל המערבי כמקום קדוש לתפילה ולא היו הופכים אותו ל"אתר לאומי" ששייך בו חלק לרפורמים לעשות בו את טקסיהם רח"ל, לא היו מתקוטטים עמהם לומר שהכותל המערבי אינו שייך ליהודים". הוא הוסיף

לסיום הביע הרב שטרנבוך מחאה על "חילול הקודש" והמקדש שמשחקים בלעג וקלס בכותל המערבי" יש להשמיע קול מחאה עצומה בכותל המערבי שתישמע מסוף העולם ועד סופו, וכל אחד ישתדל למחות כפי יכולתו וכוחו.

 

 

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם לציבור

Scroll To Top